Warunki serwisowe

1. Towar, który został zareklamowany w okresie gwarancyjnym przez klienta, Zamawiający powinien odesłać na adres:

Avalon - Dystrybutor Akcesoriów Komputerowych (SERWIS)
95-200 Pabianice, ul. Staszewskiego 9-11

2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokładnie wypełnione zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentem zakupu towaru lub jego kopią. Niedokładne lub nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego upoważnia serwis do zawieszenia działań reklamacyjnych do chwili uzupełnienia braków.

pdf-ikona.png  ZGŁOSZENIE SERWISOWE DO POBRANIA 

3. Reklamowane towary można przesyłać pocztą lub dowolną firmą kurierską na koszt nadawcy lub dostarczać osobiście do serwisu tylko z wypełnionym poprawnie zgłoszeniem serwisowym. Towar przesłany do firmy Avalon bez wypełnionego zgłoszenia serwisowego nie zostanie przyjęty przez Serwis.

4. Koszt przesyłki do Serwisu ponosi Zamawiający, zaś koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez firmę Avalon. Reklamacje przesyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.

5. Towary uszkodzone firma Avalon może odebrać własnym transportem w ramach stałej współpracy z odbiorcami hurtowymi przy okazji realizacji dostawy do danego odbiorcy i pod warunkiem zachowania pozostałych procedur reklamacyjnych.

6. Prosimy o wpisywanie jak najdokładniejsze opisów usterek. W przypadku braku opisu sprzęt zostanie sprawdzony w sposób ogólny, nie daje to jednak pewności wykrycia wady. Jeżeli nieopisana wada nie zostanie wykryta sprzęt zostanie zwrócony w stanie w jakim został przysłany do serwisu.

7. Produkty oddawane lub odsyłane do Serwisu powinny być kompletne w oryginalnym opakowaniu. Odsyłanie niekompletnych produktów może wydłużyć termin naprawy i uniemożliwia wymianę produktu na nowy oraz wystawienie korekty. Możliwe jest użycie opakowania zastępczego zamiast oryginalnego, jednak musi ono w sposób dostateczny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem w czasie transportu. Firma Avalon nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów w czasie transportu do Serwisu.

8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Serwisu przed upływem końca okresu gwarancyjnego na dany produkt. Weryfikacja okresu gwarancji następuje na podstawie numerów seryjnych produktu, karty gwarancyjnej i/lub faktury zakupu.

9. Produkty posiadające zewnętrzną gwarancję producenta prosimy odsyłać bezpośrednio do Serwisu wskazanego na oryginalnej karcie gwarancyjnej. Firma Avalon nie angażuje się w pośredniczenie pomiędzy reklamującym a serwisem producenta oraz nie ponosi odpowiedzialności za pracę tychże Serwisów.